גלגל טיבטי

,עקבו באטיות מסביב לצורה פעם עם כיוון השעון ופעם נגד כיוון השעון